Teo Art

Alkotásaimról

Idézet, Lóska Lajos, művészettörténész, (1999 október 11-én)  önálló katalógusomhoz írt előszavából:

„...A kozmosz, az idő és tér megborzongató és sokszor már az emberi tudat számára szinte felfoghatatlan határainak a keresése, a keleti filozófiáknak, művészeteknek inkább sajátja volt mint a nyugatiaknak.Velich Dórának az évtizedünk közepén született alkotásai ( Tér – Idő I-II, 1996, Kristályemlék, 1996)

egyértelmüen utalnak a körszimbólikára a keleti jelképekre , konkrétan a mandalára vagy a yantrára.Néhány évvel később készült festményein ( Ős – Rezgés, 1998 , Transzgénia II., 1998, Isochron- más idősíkra való kiterjedés, 1998)

viszont a direkt keleti hivatkozások megszüntek,...körszimbólumok tüntek fel.  (Fraktál – Geometria ,1998)...A kör a kozmikus utalásokon túl mindenekelőtt az élet legalapvetőbb vonatkozását, annak végső teljességét jelképezi.E jelkép- képek egy másik műfajban , a művész grafikáin is megfigyelhetőek.( Kozmikus Jelek 1998)...

A háttere a kisebb- nagyobb csillagokból , csillagködökből álló univerzum , míg a kompozició fő motivuma egy a bolygók együttállását jelképező, három koncentrikus körből összetevődő gyűrű , melyet fehér foltok, szerteszét futó repedések pásztáznak. E grafikán egyszerre ábrázolja a festő a felfoghatatlan , időn és téren túli végtelent, és az apró , emberközeli dolgokkal, részletekkel, fragmentumokkal jellemzett végest. A festményen , írja az V. században alkotó kínai filozófus Vang Vej,  „ A minden irányú változatosság révén megelevenedik e mozgás , a részek arányossága révén, láthatóvá válik a szellem.”

Nos  Velich Dóra  legjobb  vásznaira és  grafikáira is illenek Vang Vejnek  másfélezer évvel ezelőtt  a képről vallott találó gondolatai.”

Művészetét változatos technika- és anyaghasználat jellemzi: alkotásai között olajképek, falfestmények, nagyméretű térinstallációk, plasztikák, rézkarcok, könyvillusztrációk, tűzzománc- és ötvösmunkák egyaránt találhatók. Munkásságában kiemelkedő jelentőségűek a keleti ihletésű művek, ill. a modern természettudomány és a művészet kapcsolatát kutató, a fizika és a csillagászat jelenségei, kutatási eredményei által inspirált, lételméleti, filozofikus árnyaltságú munkák. Egyes munkáiban a samanizmus hitvilága és a szakrális szimbólumvilág is megjelenik. Az ősi kultúrák jelképeinek kutatásával egy új szimbólumvilágot teremt, mellyel a tudat mélyebb dimenzióit jeleníti meg. 3-5-8 méteres nagyméretű képeiből térinstallációkat, szakrális tereket épít, melyeken e szimbólmok és jelképrendszerek  jelenben ható jelentéstartalmait fogalmazza újra. A szakrális térhatások mellett térplasztikákat is készít.

Videó

Misztikus világok, dimenziók, kozmogrammok.